Projectes amb Arduino - Raspberry PI - IOT

Desenvopupem projectes amb raspberry Pi - Arduino

Projectes amb raspberry Pi - Arduino - MQTT

Realitzem prototips amb microcontroladors Arduino i Esp, programació a mida per dispositius Raspberry Pi.

Dissenyem el firmware pel seu prototip i passem a producció en format PCB el prototip dissenyat.
  • Comunicació amb tecnologia, wifi, Bluetooth, MQTT i NFC.
  • Comunicació amb servidors externs i aplicacions mòbils.
video
Prototip Jacuzi control

Prototip dissenyat a partir d'Arduino MKR1010, comunicació amb wifi per l'enviament de les dades a l'API del server i comunicació Bluetooth amb l'aplicació mòbil dels clients. El prototip controla el funcionament del jacuzzi, control de la il·luminació i escalfament de l'aigua, controlat mitjançant sensors de temperatura. Es crea una API per la part del servidor i una aplicació mòbil pel control de totes les propietats del jacuzzi.

ppc
Prototip pH

Prototip dissenyat a partir de ESP32, comunicació amb Bluetooth amb l'aplicació mòbil dels clients. El prototip controla els nivells de pH i redox a l'aigua i depenent dels valors acciona dos relés pel control del pH i redox amb bombes peristàtiques. Creació d'una aplicació mòbil pel control dels valors del pH i redox.

social
Prototip domòtica

Prototip domòtica Prototip dissenyat a partir de raspberry pi zero. Realitza el comandament de 8 relés on es poden programar per minuts, hores i dies. Creació d'una aplicació mòbil pel comandament de la programació dels relés.

Campanyes de PPC
Campanyes a les Xarxes Socials
+
Campanyes de Remàrqeting
Campanyes a Facebook i Instagram

Tens cap projecte? Ja estàs més a prop de fer-lo realitat.

Deixa'ns ajudar-te a posar el teu negoci a les primeres posicions.
Si us plau, detalla qualsevol comprovació específica que necessitis.